تجربیات داوطلبان موفق کنکور

حتماً تا به حال برای شما هم پیش آمده است که برای انجام کارهای مختلف، با اطرافیان خود مشورت کنید.

ادامه

موفقیت در کنکور به کمک قانون جذب

جهان طبیعت، جهانی خنثی است و جهان خنثی جایگاه تلاش است. جامعه کاری ندارد که شما چه کسی هستید و

ادامه

قدرت عجیب ذهن

کاشف تلقین به خود، دانشمندی فرانسوی به نام امیل کوئه است. او قدرت تلقین را کشف کرد. داستان کشف تلقین

ادامه

نقطه شروع تا کنکور

چگونه برنامه ریزی کنیم؟ شاید شما در موقعیتی قرار گرفته باشید که برای انجام کارهایی چون: رفتن به مسافرت خرید

ادامه

صفر تا صد یک کنکوری

در رابطه با شیوه های مطالعه ،توصیه های ساده و در عین حال مهمی برای شما داریم تا به اد

ادامه

فقط شروع کن

اگر تا به امروز شروع نکرده ای اگر حس درس خواندن نداری اگر تا کنون انگیزه ای در خود ایجاد

ادامه

موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند

رسیدن به موفقیت،آرزوی بیشتر انسانهاست. رسیدن به این آرزو مراحلی دارد.در ادامه با این مراحل آشنا شده  و گامی به

ادامه

موفقیت در کنکور

همچون کیمیا گران کیمیا که واژه شیمی از آن گرفته شده است، صورت خاصی از دانش شیمی کاربردی بود که

ادامه