تحصیل مجدد در رشته های پزشکی رایگان شد

محدودیت تحصیل دوباره در دوره های روزانه دانشگاه علوم پزشکی لغو شد  براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت

ادامه

شرایط تحصیل مجدد در رشته های پزشکی

شرایط و ضوابط تحصیل در رشته های پزشکی برای افرادی که پس از گرفتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد قصد

ادامه