تحلیل و چگونگی مطالعه درس ریاضی کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس ریاضی کنکور سؤالات ریاضی در کنکور از بخش های زیر طرح می شوند: ریاضی ۲:

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس فیزیک کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس فیزیک کنکور فیزیک ۱: بخش مهم این کتاب شناخت نور و شکست می باشد. البته

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس زیست کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس زیست شناسی کنکور سوالات زیست در کنکور، از قسمت های زیر طرح می شنود؛ زیست  و

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس شیمی

تحلیل و چگونگی مطالعه درس شیمی سؤالات شیمی در کنکور از قسمت های زیر طرح میشود: شیمی ۲: این کتاب

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس ادبیات

سوالات این درس در کنکور به پنج قسمت تقسیم می شود: قرابت معنایی: برای قوی شدن در این قسمت باید

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس زبان انگلیسی

زبان در کنکور به چهار قسمت تقسیم می شود: ۱٫ لغت: این قسمت تقریباً مهم ترین بخش زبان است و

ادامه

صورت سوالات عربی کنکور

شمار زیادی از دانش آموزان و داوطلبین کنکور سراسری، با صورت عربی سوالات این درس مشکل دارند و معتقدند استفاده

ادامه

نحوه مطالعه دروس عمومی ویژه کنکور

ادبیات برای مطالعه ادبیات بهتر است این درس را به صورت مبحثی با کتاب های کمک آموزشی بخوانید و از

ادامه