فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

  الف ـ دروس عمومی نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

ادامه

حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۶

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ الف) دروس عمومی نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات

ادامه

فهرست منابع آزمون سراسری سال ۹۶

الف ـ دروس عمومی   نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس ریاضی کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس ریاضی کنکور سؤالات ریاضی در کنکور از بخش های زیر طرح می شوند: ریاضی ۲:

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس فیزیک کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس فیزیک کنکور فیزیک ۱: بخش مهم این کتاب شناخت نور و شکست می باشد. البته

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس زیست کنکور

تحلیل و چگونگی مطالعه درس زیست شناسی کنکور سوالات زیست در کنکور، از قسمت های زیر طرح می شنود؛ زیست  و

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس شیمی

تحلیل و چگونگی مطالعه درس شیمی سؤالات شیمی در کنکور از قسمت های زیر طرح میشود: شیمی ۲: این کتاب

ادامه

تحلیل و چگونگی مطالعه درس ادبیات

سوالات این درس در کنکور به پنج قسمت تقسیم می شود: قرابت معنایی: برای قوی شدن در این قسمت باید

ادامه