فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

  الف ـ دروس عمومی نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

ادامه

حذفیات منابع آزمون سراسری ۹۶

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ الف) دروس عمومی نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ حذفیات

ادامه

فهرست منابع آزمون سراسری سال ۹۶

الف ـ دروس عمومی   نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات

ادامه

بودجه بندی دروس عمومی در کنکور سراسری

زبان و ادبیات فارسی: املا :…………………………………. به طور میانگین ۲ تست معنی لغت :……………………….. به طور میانگین ۳ تست تاریخ

ادامه

همه چیز درباره دروس اختصاصی رشته علوم تجربی در کنکور سراسری

گروه آزمایشی علوم تجربی دارای پنج زیرگروه اصلی می باشد، این زیر گروه ها به ترتیب عبارتند از ؛ زیرگروه

ادامه

همه چیز درباره دروس عمومی رشته علوم تجربی در کنکور سراسری

در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی برای هر کدام از دروس زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، دین و زندگی

ادامه

بودجه بندی دروس اختصاصی ویژه کنکور تجربی

بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور تجربی سال های اخیر + کنکور ۹۵ برای دریافت نسخه پی دی اف

ادامه